All posts by: admin

Over admin

april 1, 2016

De verzekeringswereld gaat eindelijk digitaal

Het contact tussen verzekeraar en tussenpersoon was al enigszins digitaal maar de communicatie met de uiteindelijke klant was dat niet. Daar heeft Verbond van Verzekeraars in combinatie met de verzekeraars eindelijk een stap in gemaakt. Als u een keer een aanrijding heeft meegemaakt, herinnert u allemaal het gezoek naar het schadeformulier, het formulier dat door […]

Nieuws 0 Comment
december 7, 2015

Loonschade verhaalbaar!

U werknemer raakt arbeidsongeschikt en op grond van de wet bent u verplicht zijn loon door te betalen. Wist u dat u als werkgever regresrecht heeft als de arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit een gebeurtenis waar een derden aansprakelijk voor is? Regres nemen houdt niets meer in dan dat u de schade verhaalt op een derde partij. voorbeeld Een vrouw […]

Nieuws 0 Comment
september 16, 2015

Miljoenennota heeft invloed op zakelijke auto’s

Tijdens Prinsjesdag werd aangegeven dat men van plan is om de bijtelling op energiezuinige auto’s aan te passen. Daar waar je nu gebruik kan maken van lagere tarieven zal dat in de toekomst komen te vervallen. Zo zal de bijtellingsregeling beperkt worden tot 2 smaken. Daar waar er nu 4 mogelijkheden zijn, afhankelijk van jouw […]

Nieuws 0 Comment
juli 30, 2015

Storm zorgt voor €13mln aan schade

De storm van afgelopen zaterdag heeft naar schatting minstens € 13 mln aan schade veroorzaakt. Door de harde wind en omvallende bomen hebben vooral opstal, inboedel en voertuigen van particulieren en bedrijven het moeten ontgelden. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van het Verbond. Schade aan landbouw en overheidseigendommen zijn door het Verbond nog niet […]

Nieuws 0 Comment
april 19, 2015

Cyber risico, een groeiend probleem

De digitalisering van het bedrijfsleven gaat snel, internet en systemen zijn cruciaal voor het bedienen van klanten. Deze digitalisering brengt nieuwe risico’s met zich mee. Het wegvallen van computergestuurde bedrijfsonderdelen kan grote financiële gevolgen hebben en diefstal van data kan de reputatie van u of uw klant schaden. Hoe bereidt u zich hierop voor? Meest voorkomende […]

Nieuws 0 Comment
februari 19, 2015

Ben ik altijd aansprakelijk voor mijn werknemers?

Uit de jurisprudentie blijkt dat het moeilijk is om de werkgeversaansprakelijkheid te ontlopen. Het volgende kunt u doen om de financiële gevolgen te beperken of zelfs te voorkomen: Instructie Het is van groot belang dat u de werknemers de juiste instructies geeft over de wijze waarop het werk moet worden uitgevoerd. Minstens zo belangrijk is […]

Nieuws 0 Comment