Dienstenwijzer

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen u onder meer adviseren op het gebied van:

Schade & inkomensverzekeringen

Voorbeelden daarvan zijn:

 • ziektekostenverzekeringen
 • arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • reisverzekeringen
 • autoverzekeringen
 • brandverzekeringen
 • aansprakelijkheidsverzekeringen
 • verzuimverzekeringen voor werknemers
 • bedrijfsschadeverzekeringen
 • WGA eigen risicodragerschap
 • en nog veel meer…

Daarnaast hebben wij goede partners voor het adviseren in:

 • Pensioenen
 • Hypotheken
 • Consumptief krediet

 

.

Wat mag u van ons verwachten?

Keuzevrijheid

Wij staan als gids naast de klant. We informeren en begeleiden onze klanten zo dat ze weloverwogen keuzes kunnen maken in het omgaan met risico’s. Onze klanten kiezen ook zelf hoe zij zaken met ons doen: telefonisch, via internet, aan huis of kantoor.

Gemak en eenvoud

In alles wat we doen maken we het onze klanten zo gemakkelijk mogelijk. Oók bij het afhandelen van schades. Wij vinden het vanzelfsprekend dat we die schadeafhandeling op een betrokken manier regelen.

Duidelijk over kosten

We informeren onze klanten duidelijk over de kosten van onze dienstverlening. Steeds vaker betalen klanten ons via een vaste vergoeding of, vooral bij complexe producten, via een abonnementstarief.

Maatwerk

Dankzij onze specialisme kunnen we snel inspelen op ontwikkelingen in bepaalde bedrijfssectoren. We zorgen ervoor dat wij altijd op de hoogte zijn van branchespecifieke vraagstukken en van veranderingen in de markt of op het gebied van wet- en regelgeving.

Dienstenwijzer RP Insurance
kwaliteit

Kwaliteit

Wij voldoen aan de eisen die de Wet op het financieel toezicht stelt. Wij beschikken ook over de benodigde vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten. Deze vergunningen zijn wettelijk verplicht om te kunnen adviseren en bemiddelen in verzekeringen en het verlenen van overige financiële diensten.

Om up-to-date te blijven, volgen wij permanente scholing. Bovendien zijn wij in het bezit van een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Klachten

U heeft een klacht

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. U kunt uw klacht sturen naar het volgende postadres:

 • RP Insurance 
 • T.a.v. R.Phernambucq
 • Ampèrestraat 26
 • 1171BV Badhoevedorp

Wij zullen uw klacht zorgvuldig behandelen. Als u vindt dat uw klacht vervolgens niet naar behoren is afgehandeld, kunt u uw klacht met betrekking tot onze dienstverlening voorleggen aan de onderstaande onafhankelijke instantie:

 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
 • Postbus 93257
 • 2509 AG Den Haag
 • T 0900 355 22 48
 • info@kifid.nl
 • www.kifid.nl

Als u geen gebruik wilt maken van deze mogelijkheden kunt u ook naar de burgerlijke rechter

 

Klacht zorgverzekering
Wanneer uw klacht betrekking heeft op uw zorgverzekering kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) te Zeist. Alle klachten worden eerst behandeld door de Ombudsman Zorgverzekeringen. Deze probeert via een bemiddelingstraject tot een oplossing te komen. Mocht dit niet succesvol zijn, dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de SKGZ.

De SKGZ zal op basis van de beschikbare informatie een bindend advies uitbrengen. Bindend wil zeggen dat zowel uzelf als wij ons aan dit advies dienen te houden. Meer informatie kunt u vinden op www.skgz.nl.

De Ombudsman en de SKGZ zijn beiden te bereiken via:
Postbus 291
3700 AG Zeist
T: 030 698 83 60
www.skgz.nl

klantenservice