april 19, 2015

Cyber risico, een groeiend probleem

De digitalisering van het bedrijfsleven gaat snel, internet en systemen zijn cruciaal voor het bedienen van klanten. Deze digitalisering brengt nieuwe risico’s met zich mee. Het wegvallen van computergestuurde bedrijfsonderdelen kan grote financiële gevolgen hebben en diefstal van data kan de reputatie van u of uw klant schaden. Hoe bereidt u zich hierop voor?

Meest voorkomende Cyber risico’s

Schadelijke- of criminele aanvallen

Cybercriminaliteit is de snelst groeiende vorm van misdaad. Er zijn diverse soorten cybercrime te onderscheiden: identiteitsfraude, terrorisme en bedreiging, DDos-aanvallen, hacking en internetoplichting. Jaarlijks wordt bij 98% van alle bedrijven een poging tot hacken gedaan. Traditionele verzekeringen bieden nauwelijks dekking tegen cybercrime.

Nalatigheid

Onvoldoende risicobewust personeel kan onbewust zorgen voor inbreuk. Denk aan door werknemers aangeschafte USB-sticks die zowel privé als zakelijke worden gebruikt. Meestal zonder goede beveiliging of ondersteuning van de ICT afdeling. Onder nalatigheid valt ook, gestolen / verloren elektronische / mobiele toestellen en fouten gemaakt door derden.

Falen IT-systeem

Op de derde plaats staat het falen van het IT-systeem

Preventietips

  • Een actuele virusscanner en firewall beschermt de computers en de data tegen hacks en virussen. Updates van softwarefabrikanten dienen direct uitgevoerd te worden teneinde de beveiliging van programma’s te verbeteren. Cybercriminelen gebruiken bij voorkeur “gaten” in software om op systemen in te breken. Updates dichten deze beveiligingslekken. Toch een inbraak? In dit geval moet u bij een inbreuk rekening houden met de meldplicht datalekken. Wie moeten er intern op de hoogte worden gebracht van een inbreuk? Wie bepaalt of het datalek moet worden gemeld?
  • Informeer medewerkers over veilig internetten. Kennen de werknemers de risico’s van phising? Weten zij de juiste zorgvuldigheid in acht te nemen als het gaat om omgang met vertrouwelijke data? Kortom, hanteert u een dataprotocol? Ga in u algemene of leveringsvoorwaarden na of u schadevergoedingsplichtig bent bij een dergelijk incident.
  • Een actuele back-up van de belangrijkste gegevens zorgt er mede voor dat u uw werkzaamheden binnen afzienbare tijd kan hervatten.Ga na wat de gevolgen zijn voor de continuïteit van uw bedrijf bij een incident. Neem cyberrisico’s mee in het bestaande business continuïteitsplan.
  • Wanneer de verkoop stil komt te liggen kan er mogelijk sprake zijn van omzetderving of bedrijfsschade. Bespreek wat de gevolgen zijn wanneer uw verkoop één of meerdere dagen stil ligt.
Nieuws ,
Over admin

Uw reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *